Staldindretning & staldbyg
imageAlt

Produkter

Winther Staldindretning tilbyder alt hvad en moderne velfungerende svinestald kræver:

-    Projektering
-    Bygninger
-    Staldinventar
-    Riste og spaltegulve
-    Foderautomater
-    Våd- og tørfodring
-    Male- og blandeanlæg
-    Siloer
-    Ventilation
og alt andet, som er nødvendigt.

Hos Winther Staldindretning arbejder vi efter højeste fællesnævner. Derfor stiller vi store krav til vores egne leverandører.

Vi har i mange år været forhandler at programpakken fra Egebjerg International, som nu videreføres af Aco Funki. Programpakken indeholder blandt andet stalde til smågrise, slagtesvin og søer, samt tørfodringsanlæg og foderautomater.

Del siden: